Avís Legal

De conformitat amb la legislació vigent (llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i la normativa concordant, aquest avís legal tenen la finalitat de complir amb el deure d'informació general i establir unes condicions d'ús i accés per a l'usuari d'aquest portal d'Internet.

 

Sobre aquest avís legal

El present avís legal regula les condicions generals d'ús i serveis de la pàgina www.bi-audio.com, propietat de Bi-Audio Tarragona SL.

Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho per correu postal a l'adreça abans esmentada, a través del correu electrònic: info@bi-audio.com, bé per telèfon: 977 20 00 68.

La mera utilització d'aquest portal atribueix la condició d'usuari d'aquest lloc web i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions en aquest Avís Legal en la versió publicada i actualitzada per Bi Audioen el moment d'accés de l'usuari .

 

Ús correcte del lloc web

Aquest lloc web és única i exclusivament per a ús personal dels usuaris. Vostè es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a fins il·legals o prohibits.

sted accepta utilitzar el servei només per al seu ús personal no lucratiu. Així mateix, accepta informar Bi Àudio de manera oportuna, si observa un ús no autoritzat o adequat del servei per tercers o violacions de dret d'autor, marques registrades i altres drets que el servei pogués arribar a infringir o viceversa.

 

Propietat industrial

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general. Qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de Bi Àudio. Només s'autoritza la reproducció (impressió o descàrrega) per a ús privat dels continguts al lloc web.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.

Excepte autorització expressa de Bi Àudio, no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina www.bi-audio.com

Bi Audio es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

 

Responsabilitat

Amb caràcter general, els usuaris hauran de fer un ús adequat del lloc web, d'acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir Bi Audio per la utilització indeguda.

Bi Àudio no serà en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor oa qualsevol prestació.

Bi Àudio no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions en el sistema informàtic. De manera que Bi Audio no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l'usuari o tercers.

© 2015-2021 All rights reserved.
Diseño Web Tarragona | Posicionamiento Web TGN | Creativat