Cadena Best Hotels

Renovació equips de so i il·luminació per a animació

La cadena hotelera Best Hotels diposita la confiança en Biaudio per a la renovació dels equips de so i il·luminació espectacular destinats al desenvolupament dels espectacles d'animació.

Per a això, els materials que són utilitzats són recintes FBT J8 per al so i focus parled Elan RGB quant il·luminació.

Hotels com Best San Diego, Best Maritim, Best Negresco, Best Da Vinci, Best Mediterraneo, Best Delta ja han començat a realitzar la seva renovació de materials.

© 2015-2023 All rights reserved.
Diseño Web Tarragona | Posicionamiento Web TGN | Creativat